Hei!

åker og eng-kopi 2

Velkommen til oss på Hei Hadeland!

Vi samler hele Hadeland på et sted. Fragmentert og manglende informasjon om mulighetene som faktisk finnes i lokal-samfunnet er en barriere for utvikling av bærekraftige løsninger lokalt. Vår misjon er å organisere lokal og regional informasjon og inspirasjon så denne blir enkelt tilgjengelig og anvendelig. Vi skal inspirere til kortreiste opplevelser for innbyggere og tilreisende, informasjonsflyt, innovasjon, det grønne skifte og samfunn- og stedsutvikling.

Vi jobber for å håndplukke de mest unike opplevelsene, aktivitetene, menneskene og historiene her på Hadeland for å kunne dele de med dere.

Savner du noe eller føler det er noe vi skulle skrevet om? Tips oss veldig gjerne på hei@heihadeland.no


For innholdsfeil eller tekniske feil ta kontakt med aldina@studiohei.no