Det grønne skiftet

Vi i Hei Hadeland ønsker å jobbe for et reiseliv og en reiselivsnæring som tar vare på behovene til menneskene som er ute og reiser i dag, uten å skade og ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å reise å se og oppleve det samme. Vi skal via vår portal tilgjengeliggjøre informasjon og inspirasjon med lokal tilknytning og tilhørighet og samtidig nudge til et bærekraftig reiseliv, sirkulærøkonomi og gjenbruk.

Vi skal jobbe målrettet innenfor flere områder og vi jobber idag med å utarbeide en bærekraftstrategi.

Noen av våre fremtidige fokusområder vil være å styrke interessen for lokal matproduksjon og inspirere til grønnere og mer lokale valg. Bistå med informasjon for å øke samarbeid og kunnskapsdeling innenfor regionen.

Vi skal jobbe målrettet med å øke stolthet og fremme Hadelands kultur- og naturarv og vi ønsker å synliggjøre muligheter for å velge lokale tjenester og handle mer lokalt.

Vi ønsker også å ta ansvar for at både de som bor på Hadeland og alle besøkende skal ha det ekstra bra. Vi ønsker å bistå ved å informere om viktigheten om å ta vare på biologisk mangfold, støtter bevaring av lokale naturområde, dyreliv og habitater og minimerer ødeleggelser av disse. Vi ønsker å minimere forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt å minimere genereringen av avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Her trenger vi også din hjelp. Om du går på en kort eller langtur, om du er alene eller med din familie, om du ønsker å fiske eller ta et flott naturbilde, det spiller ingen rolle. Vær så snill og ta med det avfallet du genererer. På en del parkeringsplasser, langs hovedveier og i beboer områder finner du muligheter til å levere søppel i avfallscontainere. Det du klarer å ta med på turen kan du også du med hjem igjen og hvis alle gjør det så holder vi omgivelsene flotte og fine for neste besøkende.

Tusen takk at du også bidrar!

Hilsen oss i Hei Hadeland!