Laster Arrangementer

Dette arrangementet har funnet sted

Kierulf-3

”Ytringsfrihet – begrunnelse og begrensning”

4. desember 2023 kl. 19:00 - 21:00

Sted

Steinhuset
Pilgutua 4
Gran, 2750 Norge

Mandag 4. desember kommer førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved UiO, jurist Anine Kierulf, til Steinhuset. Hun er spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter og fagfeltet er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet. For to år siden gav hun ut boka ”Hva er ytringsfrihet”. I 2020 fikk hun Oslo Advokatkrets’ ærespris for å være “en tydelig og uredd stemme i den offentlige debatten” og i 2022 fikk hun Undervisningsprisen av studentene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo “for sin fremragende undervisning og sitt positive bidrag til studentenes læringsutbytte”.

Ytringsfrihet, krenking, blasfemi og woke med tilhørende politisk korrekthet er høyst aktuelle tema i dagens samfunn. Tolkning av ytringsfrihet skaper politiske utfordringer hvor man må balansere mellom lovgiving, ytringsfrihet og internasjonale forhold. Vi opplever brenning av religiøse bøker, brenning av flagg og store demonstrasjoner.
Ytringsfrihet er friheten til å søke, motta og meddele informasjon, og det er friheten til å uttrykke oss på den måten vi selv ønsker. Et folkestyre forutsetter både at vi får vite det vi vil og at vi får si det vi vil, om samfunnet rundt oss og om politiske prioriteringer.
Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og beskyttet i den norske Grunnloven, som gir rett til å uttrykke meninger og informasjon uten frykt for represalier. Ytringsfriheten er ikke absolutt og har begrensninger, som for eksempel straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser, hatefulle ytringer og trusler.
Vi vil alltid kunne være begrunnet uenige om hva som er akseptabel eller helt unødvendig «misbruk» av ytringsfrihet. Historisk sett er ikke problemer med ytringsfrihet noe nytt. Tenk på Luthers provokasjoner mot pavekirken på 1500-tallet, Marcus Thranes blasfemiske og revolusjonære krav om arbeiderrettigheter på 1850-tallet, kampen mot kommunistiske tanker under McCarthy i USA på 1950-tallet, brenning av innkallinger til militæret under Vietnamkrigen på 1960-tallet, Monty Pythons framstilling av Jesus på 70-tallet, Salman Rushdies «Sataniske vers» på 1980-tallet, karikaturer av Mohammed i 2005, Charlie Hebdo i 2015 og dagens brenninger av Koranen.

Alle er velkomne. Medlemmer i Steinhusets Venner kan reservere to plasser på sitt medlemskap. Vil du bli medlem i Steinhusets Venner, er det bare å vippse kr. 150,- til 26999.

Meld reservering til: amundbo@online.no eller sms til 92858560.
Billetter kjøpes i døra. Pris kr. 200,-.